Dvě zlaté medaile Český med 2016

Krátká zpráva ze života našich medů v soutěži Český med 2016:

Jak jsme již informovali v předchozím článku o výsledcích laboratorních zkoušek našeho medu (zde) zkoušky dopadly dobře. Začátkem září dorazilo i celkové hodnocení medů v soutěži. Oba medy získaly ve všech bodovaných oblastech plný počet bodů, což znamená v obou případech zisk zlaté medaile.

Medům gratulujeme, včelkám děkujeme:)

Medaile se předávají v sobotu 24.9. na Svatováclavských slavnostech v Louňovicích pod Blaníkem. Až je obdržíme, pochlubíme se.


Edit: Předávání bylo veskrze pěkné, konalo se v kulturním sále místního zámku. Před předáváním měl přednášku Ing. D. Titěra, CSc z VÚVč v Dole na téma “Med a medovina v historických souvislostech”. Dále se Ing. Titěra zmínil o aktuálním ročníku soutěže český med a největších nešvarech (zejména možnosti kontaminace) při zpracovávání medu. Ačkoliv si myslím, že většina zodpovědných včelařů tyto pravidla zná, připomenutí není na škodu. Paní Vořechovská (taktéž z Dolu) na závěr ještě připomněla hlavní zásady pro zpracování etiket, které se v soutěži také hodnotí. Šlo zejména o stále se opakující závady v označení potraviny.

Já jsem si přednášku úplně neužil, neboť jsem výlet pojal jako rodinný a děti, při vědomí skutečnosti, že na návsi je kolotoč, nepovažovali vyprávění o historii medoviny za nejpoutavější. Takže jsem rotoval mezi bufetem, poutí, sálem a informace spíše špicloval:)


Medaile:

Vzorek č. 1 a vzorek č. 2

 

Žádné komentáře

Napište nám komentář